Gezonde leefstijl

Een gezonde leefstijl is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Gezonde voeding
  2. Voldoende beweging
  3. Gezonde geest

Een goede balans tussen die drie heet in MMV-termen "Natuurrijk Leven" .

Gezonde voeding 

Op het gebied van gezonde voeding heeft MMV een schat aan kennis en ervaring te bieden. Voor leden en niet-leden is voor kankerpatiënten een lijst van voedingsmiddelen beschikbaar die ingaat op de de gezondheidsaspecten van tal van producten, van aardbei tot zwarte bes. U kunt ook het nieuwe MMV-kookboek Snel & Gezond bestellen voor gezonde en heerlijke recepten.

Beweging 

Over bewegen bevat nummer 7 van Uitzicht 2011 tal van praktische tips. Over de schadelijke effecten van een zittend leven gaat het in nummer 1 van Uitzicht 2014 (pag. 17/18). Ook daarin komen waardevolle adviezen aan bod zoals een sta-bureau. 

Onze geest

Onze geest kan uit balans zijn door negatieve gewoonten, werkomgeving, huiselijke situatie, ervaringen en emoties. Te denken valt aan trauma’s, angsten, verdriet, ongeluk, stress, boosheid en dergelijke. Zolang die van kortstondige aard zijn, is er doorgaans niet zoveel aan de hand. Maar als ze langere tijd aanhouden en zelfs een chronisch karakter hebben gekregen, is het oppassen geblazen. Hoewel de geleerden het er niet helemaal over eens zijn in welke mate dergelijke negatieve factoren rechtstreeks een ernstige ziekte kunnen veroorzaken, zijn er vele harde aanwijzingen dat ze het ontstaan ervan in de hand kunnen werken.

Zodra uw geest langere tijd uit balans is, is het verstandig om professionele hulp in te roepen. Dat geldt zeker wanneer u al ziek bent. Het is in die situatie zelfs heel begrijpelijk dat er negatieve emoties optreden. Vaak komt de mededeling dat iemand kanker heeft aan als een mokerslag. "Mijn wereld verging." "Ik dacht dat ik door de grond zakte."  "Mijn bestaan kwam helemaal op zijn kop te staan." Dat zijn bekende ervaringen.

Sommige mensen kunnen die op eigen kracht overwinnen maar dat is lang niet iedereen gegeven. Dat is niet iets om je voor te schamen. Schroom niet om van deskundige hulp gebruik te maken. Er zijn diverse sociaal-psychische instellingen die veel voor kankerpatiënten kunnen betekenen. Twee hele bekende zijn het Helen Dowling Instituut in Utrecht en Het Behouden Huys in Haren. Een groot aantal zorgverzekeringen heeft een eigen systeem opgezet. Hier een redelijk compleet overzicht van het landelijke aanbod.

beeld: www.huffingtonpost.com