Over Uitzicht

Uitzicht

 

 Uitzicht is het magazine van MMV (voorheen Moermanvereniging) en verschijnt tien keer per jaar. Leden krijgen het blad automatisch in de bus. Het lidmaatschap kost slechts 35,00 euro  per jaar (m.i.v. 1-1-2016).

Leden die ingelogd zijn, kunnen Uitzicht digitaal lezen, incl. de zes laatst verschenen nummers. Niet-leden kunnen alle gepubliceerde nummers lezen, behalve de laatste zes. Ga naar de pagina en klik op de pijl naar links tot u bij het gewenste nummer bent. 

 Hoofdredacteur: Rineke Wisman; plv. hoofdredacteur: Jan van Klinken. Medewerkers: Arjan van Groningen, Petra Pronk, dr. Gert Schuitemaker, dr. Hans Stoop. Redactieadres Hof van Azuur 30,  2614 TB Delft;

 advertenties J.P.H. Geraats, Louis Regoutstraat 36, 6006 LL Weert, T 0495 53 22 20

 Uitzicht ISSN 0169-9938

E-mail: cb@mmv.nl.

De redactie van Uitzicht en het bestuur van MMV brengen de inhoud ter kennis en beoordeling; zij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de toepassing ervan. 

Overname van artikelen door derden is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf.

Redactie en bestuur behouden zich het recht voor zonder opgave  van redenen teksten, foto's en advertenties te  weigeren.

Losse nummers zijn te bestellen via de webshop. Kosten € 5,50 incl. verzending.

Reacties (1)

bear@zeelandnet.nl's picture

bear@zeelandnet.nl
16 September 2019

goedemorgen,
Ik heb de laatste Uitzicht niet ontvangen, zou deze alsnog opgestuurd kunnen worden?
Adres is; Minaret 13, 4336JC Middelburg