Centraal Bureau

Centraal Bureau administratie en algemene informatie

De administratie van MMV (voorheen Moermanvereniging) wordt gevoerd door Elke Versluis.

Administratie adres:

Hagenweg 3c, 4131LX Vianen

0347-346955  (ma-do van 10.00 tot 14.30 uur)
KvK Arnhem: 40119250
Voor informatie specifiek over de Moermantherapie kunt u bellen met de infolijn Alternatievce Geneeswijzen: (088) 24 24 240 (10-17 uur), maandag ook van 19-21 uur.

e-mail: cb@mmv.nl

Lidmaatschap MMV

Nieuwe leden € 35,00 per jaar (m.i.v. 1-1-2017).
Voor Belgische leden € 48,00 per jaar (m.i.v. 1-1-2017).
Op rekening  NL06 INGB 0000 3559 99
t.n.v. Moermanvereniging.

Voor de overige leden in én buiten Europa € 48,00 per jaar (m.i.v. 1-1-2017)

Opzegging lidmaatschap: vóór 1 december van het lopende jaar.
Administratiekosten: € 3,50 wanneer een herinnering gestuurd moet worden.
IBAN NL96 INGB 0004 2392 29
Swift Code (BIC): INGBNL2A