DiVitaal 259 *Dokter, luister naar de zuster

                                                     
            

            
            

klik hier voor de webversie

Ongeneeslijk ziek en de artsen weten van geen ophouden, luidt een van de berichten in deze nieuwsbrief. Het valt de medici nauwelijks kwalijk te nemen. Als zich die en die symptomen voordoen, moeten ze die en die behandelingen verrichten of medicijnen toedienen. Zo staat het in de protocollen. De mens achter de symptomen is niet in beeld. Bij wie dat wel het geval is, is de verpleegkundige. Veel beter dan artsen hebben die oog voor de mens achter de ziekte. Zij zijn ook degenen die het contact met de familie onderhouden. Het zou een grote stap in de goede richting zijn als de verpleegkundige meer bij het behandelplan wordt betrokken. Het is even slikken voor de geneesvrouwen en -heren maar de winst voor de patiënt is groot.

Jan van Klinken

            
  

Artsen weten van geen ophouden

Familie van ongeneeslijke zieke patiënten moet erop bedacht zijn dat hun dierbare nog allerlei medicaties krijgt en behandelingen ondergaat die geen enkel nut meer hebben. Waarom zou je dat toestaan? Het gebeurt nog veel te vaak, zegt Eric Geijteman, internist-oncoloog in opleiding en klinisch farmacoloog. Lees ook de onthutsende reactie van Winny Schouwenburg op Facebook!

lees verder

            
(advertentie)             

            
            

Meld u aan als onderzoeker!

Mensen die tegenover MMV hun verhaal doen over leven met kanker, ervaren dat hun leefstijl zin heeft. Al helemaal wanneer een sombere prognose stukken zonniger bleek uit te pakken. In de medische wetenschap is de  bewijskracht van dergelijke ervaringen echter zwak. Hoe kun je deze kennis breder benutten? Antwoord: met een  onderzoekaanpak waarbij de patiënt zelf de onderzoeker is. Doet u ook mee?

lees verder

            
(advertentie)
            
            

 

Zelfs op vakantie was Moolenburgh dokter

"Neem niets voor waar aan, behalve als het van regeringswege ontkend wordtI" Die uitspraak kan maar van één man afkomstig zijn: Hans Moolenburgh. Het is nota bene NRC die het citaat oprakelt. Journalist Brigit Kooijman wijdt in NRC een positief getoonzette necrologie aan ex-huisarts Hans Moolenburgh. Dat is vooral opvallend omdat deze krant doorgaans zeer kritisch over complementaire geneeskunde schrijft. Bovendien is journalist Kooijman buitengewoon goed geïnformeerd. 

lees verder

            
(advertentie)
            
            

Verder:

Nog geen vaste lezer van MMV-magazine Uitzicht? Voor 35 euro ontvangt u 10 nummers per jaar, dat is slechts € 3,50 per nummer! Lees hier meer over dit aanbod