Doneren

Uw steun is heel erg welkom!

Uw donatie aan MMV

U kunt uw donatie overmaken naar 'Moermanvereniging natuurlijke kankerbestrijding'
IBAN: NL06 INGB 0000 3559 99

MMV komt al meer dan 40 jaar op voor de belangen van kankerpatiënten door hen voor te lichten over de aanvullende mogelijkheden die er zijn om hun ziekte te bestrijden. Talloze patiënten en hun families zijn ons dankbaar omdat wij hen op het spoor brachten van een therapie die tot genezing leidde dan wel tot een veel betere kwaliteit van leven.

Welkom

MMV  (voorheen Moermanvereniging) ontvangt geen subsidie en is sterk afhankelijk van de inkomsten uit de jaarlijkse contributie. Extra steun is heel erg welkom om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij kunnen dan voor nog meer mensen van betekenis zijn.

iDeal

U kunt uw donatie direct overmaken via iDeal. In het bedrag bent u uiteraard geheel vrij.  MMV is een organisatie met een ANBI-erkenning zodat uw gift(en) aftrekbaar zijn volgens de normen van de belastingdienst.

Ik wil graag doneren aan MMV (bedrag kunt u zelf invullen)

Overmaken met behulp van een bankoverschrijving blijft uiteraard ook gewoon mogelijk. 

Legaten

Wie MMV testamentair wil gedenken, wordt aanbevolen gebruik te maken van de volgende formulering: ‘Ik legateer aan MMV, gevestigd te Vianen, de som van € .......... vrij van rechten en kosten’.

 

Bij voorbaat dank!

Het team van MMV