Proclaimer

Op de websites van de MMV vindt u als geïnteresseerde informatie over de MMV. Er staan thema’s beschreven waarbinnen de MMV een rol speelt. Daarnaast geven de sites toegang tot een aantal producten, diensten, webshop etc. 
De MMV maakt de websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en tracht informatie op een zo vriendelijk mogelijke manier aan u te presenteren. Ook stimuleert de MMV het juiste gebruik van bijvoorbeeld recepten, het correct interpreteren van informatiebronnen en grafieken.

Fouten of gebreken op de MMV websites

Het kan voorkomen dat bij het opzetten van webpagina’s, het schrijven van teksten of het maken van grafieken fouten of gebreken optreden. Wij vragen daarvoor uw begrip. Uw reactie stellen we op prijs, het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen. Via de menukeuze Contact bovenaan de pagina kunt u aangeven waar op de website volgens u een fout of gebrek te vinden is. Uw reactie zal door de betreffende maker van de webpagina bekeken en zo nodig aangepast worden. Ook voor algemene vragen of klachten kunt u terecht op de contactpagina.

Links naar andere websites

Via de websites van de MMV willen we zo volledig mogelijk juiste informatie aanbieden aan burgers en professionals. Daarom vindt u ook verwijzingen en hyperlinks naar websites van andere organisaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid van deze websites en de werking van de links ligt bij de makers daarvan. Deze websites vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de MMV.

(Her)gebruik van tekst of beeld, model of ander materiaal

De informatie en het materiaal op het niet besloten deel van de MMV websites mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, maar niet voor commerciële doeleinden. Zorg daarbij wel altijd voor bronvermelding. Op de informatie en het materiaal op het besloten gedeelte van de website (alleen voor MMV leden) rusten auteursrechten en kan daarom niet vrij worden gebruikt. Desgewenst kunt u verzoeken hieromtrent richten aan de MMV via de menukeuze Contact.

Vragen over de MMV websites?

Hebt u vragen over de MMV websites? Laat dat dan aan ons weten via de knop Contact in de bovenbalk