Vitaminen

Een volwaardig dieet met voldoende vitami­nen en andere belangrijke stoffen is essentieel bij de preventie én bestrijding van kanker. Dat is een centrale gedachte in de visie van MMV.

MMV ziet kanker als het gevolg van een ontsporing in de stofwisseling. Het herstellen van die stofwisseling is in deze optiek een belangrijke bijdrage aan de weg tot genezing. Daarbij is de aanwezigheid van een aantal stoffen absoluut noodzakelijk. Daaronder bevinden zich vitamine A, D, E, de vitamines van het B-complex en later vitamine C.

Voorkeur voor natuurlijke herkomst

De herkomst van vitaminen kan verschillen. Er wordt beweerd dat dit geen invloed hoeft te hebben op hun werkzaamheid. Het lichaam zou geen onderscheid maken tussen een vitamine die uit een plant is gewonnen of in een laboratorium werd vervaardigd, wanneer de chemische opbouw en structuur gelijk is. MMV heeft een voorkeur voor vitaminen van natuurlijke herkomst.

Aanbevolen hoeveelheid

Over de aanbevelen hoeveel vitamines is veel discussie. De Gezondheidsraad, een adviesorgaan van de overheid heeft de zogeheten ‘aanbevolen dagelijkse hoeveelheid’ (ADH) per vitamine vastgesteld. Het ADH kan verschillen per leeftijdsgroep en per geslacht.

De ADH heeft betrekking op de gemiddelde behoefte van de Nederlandse bevolking, met daar bovenop nog een ruime marge om rekening te houden met de spreiding van de behoefte in de bevolking. Volgens de definitie zou de ADH de behoefte van 97,5% van de bevolking moeten dekken. 2,5% van de bevolking heeft dus meer nodig dan de ADH, maar daar staat tegenover dat het merendeel van de bevolking aan minder ook al voldoende heeft.

Tekort

Als iemand structureel (langer dan enkele weken) minder vitamines binnenkrijgt dan de ADH, betekent dat nog niet automatisch dat er sprake is van een tekort. De kans is groot dat deze persoon hoort bij de 97,5% van de bevolking die aan minder ook al voldoende heeft. Daarom kan een tekort nooit worden aangetoond zonder in het lichaam te meten hoeveel van een vitamine beschikbaar is om de normale functies van de organen en weefsels te laten plaatsvinden. Zo’n onderzoek wordt vitaminestatus-onderzoek genoemd.

Soms wordt niet de ADH, maar de Adequate Inneming (AI) genoemd. De AI is een niveau van inneming dat voldoende is voor (vrijwel) de gehele bevolking. Er is dan onvoldoende informatie beschikbaar om de gemiddelde behoefte te bepalen.

Vitamine D

Met name de ADH voor vitamine D is aanvechtbaar. MMV heeft daar meermalen over gepubliceerd. Columnist en farmacoloog dr. Gert Schuitemaker heeft in MMV-magazine Uitzicht bij herhaling een lans gebroken voor een hogere ADH voor vitamine D. Hij heeft snoeiharde kritiek op de starheid  in Nederland op dit punt.

illustratie: www.wrmmagazine.nl